budska

”Man dör

…varför dör vi på Joden, tunga blir vi, alla vi blir gamla och vi dör. Tra la la”

Alltså, den här lappen är så otroligt tung med sitt budskap. Men i slutet så blir man ändå påmind om att inte ta allting alltför allvarligt och då blir man genast lite glad. Tra la laaaa!

Var: I början av 80-talet i Falun
Upplagd: 2012-03-12
Tack till: Mirja (som beräknas ha varit runt 7-8 år när hon gjorde den) =)