mail

Du har….

……………………………..(trumvirvel)…………………………………………………….

….mail!

Annars så brukar man ju annars kunna se det när man kommer till datorn…?

Du har ... trumvirvel ... mail!

Var: På kontoret
När: 2010-12-15
Tack till: Martin