skitful

Om det inte räcker med dricka och chips

och inte ens med en ny ”hood”

Var: Ingen aning
När: 2010-06-03
Tack till: Oskar